Uwaga: Informacje umieszczone na stronie internetowej to planowane zastępstwa, dlatego należy je sprawdzić na szkolnej tablicy ogłoszeniowej każdego dnia.
Zastępstwa w dniu 2018-02-26 poniedziałek
Cezary Budzeń
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 TL2 - Zajęcia w bibliotece    
4 1 TAT - religia/et, g1 K. Mikołajczak  
       
Stella Gazdulska
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 TP - geografia, 25 K. Łyskawa  
6 1 TS - geografia, 25 C. Budzeń  
7 1 TLi - geografia, 48 L. Szpiech  
       
Zbigniew Jarek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 TPS(2) - 2ekspl.śr. t, 20 U. Staszewska-Wiertelak złączenie grup
6 3 TP - 2ekspl.śr. t, 010 J. Bucior  
       
Beata Stępniewicz
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TLi - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TLB - 2obs. jed. z, 12 K. Jakubiak  
3 4 TLB - 2obs. jed. z, 32 J. Szarańska za ostatnią lekcję
4 3 TL2 - proc.tr.w l, 54 R. Błachowicz - Łukasiewicz  
5 4 TLC - 2obs. jed. z, 40 M. Sarzalska  
6 1 TL1 - przed. log., 40 K. Łyskawa  
7 4 TLC - 2obs. jed. z, 40 M. Bujwid  
       
Marzena Stokłosa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 TL1 - log.w jed.g, 21 M. Sarzalska  
5 3 TLi - log.w jed.g, 34 B. Śliwińska  
6 3 TL2 - log.w jed.g, 32 J. Szarańska  
7 j.rosyjski kl. drugie - j.rosyjski, 45 M. Miler- Nowak  
8 j.rosyjski kl. drugie - j.rosyjski, 45 M. Miler- Nowak  
       
Jolanta Włodarczak
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TLi - 2log.zaop.i, 20 U. Staszewska-Wiertelak  
4 2 TL2 - 2log.zaop.i, 20 U. Staszewska-Wiertelak  
7 2 TL2 - 2log.zaop.i, 20 U. Staszewska-Wiertelak  
       
Monika Wojtaś
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 BM - Zajęcia w bibliotece    
       
Lidia Wołk
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TL2(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TLi - Zajęcia w bibliotece    
4 3 TS - 2obsł. dział, g2 K. Kesler  
5 1 TLi - mag. prod., g2 K. Kesler  
6 1 TL2 - gosp.mag., 46 U. Staszewska-Wiertelak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN