Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Wrocław 22 - 28. 09. 2014
"Große Breslauer” - Znani Wrocławianie.

Program obejmował szereg wyjść, które miały za zadanie zintegrować nas, jak na przykład wyjście na kręgielnię, specjalne warsztaty integracyjne, wyjście do parku liniowego i na punkt widokowy Skytower. Zaprezentowaliśmy gościom nasze miasto poprzez zwiedzanie Rynku, Panoramy Racławickiej, Muzea Współczesnego, a także Centrum Poznawczego w Hali Stulecia.

Przygotowaniem do prac nad projektem była wizyta w Muzeum Miejskim w Ratuszu. Dzięki warsztatom, które się odbyły mogliśmy wzbogacić naszą wiedzę o osobach, które mieszkały we Wrocławiu, jak również przedstawić ich naszym towarzyszom. Projekty, które mieliśmy przygotować, zostały podzielone na dwie części. Pierwsza to przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranej osobie mieszkającej we Wrocławiu. Następnie przeprowadzaliśmy wywiady z Wrocławianami, których zapytaliśmy co wiedzą na temat osoby, którą prezentujemy. Efekty naszych prac zastały później zaprezentowane przez nas w auli, a jury po obejrzeniu dokonała wyboru najlepszej spośród nich.

Dzięki wymianie poznaliśmy nowych ludzi, zawarliśmy nowe znajomości, mogliśmy wypróbować naszą umiejętność posługiwania się językiem obcym. Uczestnictwo w wymianie to fantastyczne doświadczenie, a odbywa się dzięki wsparciu organizacji międzynarodowej Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Rady Rodziców przy ZS Nr 23.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wymianie w następnych latach.

Daria Kopejkin
Klaudia Skoczylas

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Wrocław 21 - 27. 09. 2009
Tym razem na ludowo

Zespół prowadzący przygotowywał spotkanie już od marca 2009. Przygotowany został program wymiany, w którym przewidziane zostały przede wszystkim warsztaty integrujące obie grupy poprzez rozwiązywanie wspólnych zadań.

Równie ważnym elementem programu było zwiedzanie Wrocławia śladami Wrocławskich Krasnali. Ten szczególny sposób zwiedzania jest niezwykle pozytywnie przyjmowany przez młodzież. Uczestnicy wymiany fotografowali krasnale. Oprócz wspólnych spacerów po Wrocławiu, gdzie młodzież polska mogła samodzielnie pełnić rolę gospodarza, przewidziane zostały wyjście na pergolę koło Hali Stulecia i obejrzenie wrocławskiej fontanny oraz wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku.

Uczniowie zgłoszeni do wymiany musieli prezentować określony stopień wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego oraz odznaczać się wysoką kultura osobistą. Istotna jest łatwość nawiązywania kontaktów, pozytywne nastawienie do gości i przełamanie strachu przed mówieniem. Podstawowym zadaniem wybranych uczniów było przygotowanie pomysłów pomocnych w realizacji warsztatów. Osoba prowadząca stale przypominała uczestnikom, jak wiele korzyści mogą czerpać z wymiany. To, ile skorzystają zależy wyłącznie od nich samych. Celem wymiany było doprowadzenie do spotkania młodzieży z dwóch krajów kształtując podejście uczniów do różnic kulturowych między Niemcami a Polską, przełamanie strachu przed mówieniem w obcym języku oraz zapoznanie uczestników z kulturą ludową obu narodów (tańce i pieśni ludowe, stroje ludowe, historia i pochodzenie poszczególnych tańców).

Uczestnicy nadzwyczaj szybko nawiązali kontakt i bardzo się polubili. Już podczas poszukiwań krasnali panowała dobra atmosfera i już tego pierwszego dnia doszło do nieformalnego spotkania grupy we wrocławskim rynku. Temat przewodni spotkania, tj. taniec, sprzyjał wybitnie dobremu poznaniu się uczestników. Młodzież ucząc się tańczyć mimowolnie nawiązywała rozmowy. Bardzo liczymy na to, że uczestnicy będą utrzymywać ze sobą kontakt aż do następnego spotkania we wrześniu przyszłego roku.

Warsztaty przyniosły spodziewane rezultaty. Młodzież wykonała plakaty przedstawiające wybrane stroje ludowe ( strój do poloneza, strój krakowski, strój do polki oraz strój serbsko-łużycki - jeden z niemieckich uczestników pochodził z Bautzen), przedstawiła historie wybranych tańców ludowych (polka, polonez, mazur, krakowiak).

Następnym punktem programu były polskie i niemieckie piosenki ludowe. Publiczność na prezentacji mogła podziwiać także wykonanie poloneza, walca angielskiego, polki i ludowego tańca niemieckiego. Na zakończenie prezentacji cała publiczność została zaproszona do poloneza w stylu niemieckim. Rozmiar dokonań jest więc imponujący.

Młodzież naszej szkoły miała swój wkład finansowy w wymianie. Uczestnicy brali udział w zakupach na rzecz wymiany. Do ich obowiązków należało przygotowanie sal i sprzętu, które były wykorzystywane w czasie warsztatów. Bardzo ważna jest także obsługa uczestników wymiany, kiedy odbywały się warsztaty. Uczniowie klasy 1 TLb mieli wyznaczone dyżury. Przed południem serwowali kanapki, kawę, herbatę, napoje, a po południu serwowali ciasta (własnej roboty!) i oczywiście do tego napoje zimne i gorące. Klasa wywiązała się znakomicie ze swojego zadania.

Przypadek sprawił, że podczas spotkania miały miejsce we Wrocławiu Mistrzostwa kobiet w piłce siatkowej, a naszych gości mogliśmy zaprosić do Hali Stulecia na mecz z udziałem niemieckich reprezentantek. Przeprowadzone spotkane wywarło ogromny wpływ na uczestników. Takie spotkanie pozwala uczestnikowi na realną ocenę swoich umiejętności i nawet jeśli jego znajomość języka obcego początkowo nie jest zadowalająca, to pozytywne doświadczenia będą go pozytywnie nastawiać do języka i motywować do nauki. Absolutnego wsparcia merytorycznego udzieliła jak zawsze pani mgr Danuta Winiarska, która doprowadziła do pierwszego spotkania z niemiecką młodzieżą już 18 lat temu. Jej doświadczenie miało wielki wpływ na kształt i realizację zadania, jakim jest przygotowanie i realizacja wymiany młodzieży. Organizując wymianę konieczne jest wsparcie ze strony kadry nauczycielskiej (warsztaty taneczne- nieoceniona pani Joanna Piech oraz Pani Beata Kajzer, wyjście na mistrzostwa piłki siatkowej- Barbara Drąg, obserwacje zajęć lekcyjnych- nauczyciele poszczególnych przedmiotów) oraz pracowników internatu (organizacja posiłków). Wymiana została sfinansowana przez PNWM i ZS nr 23 oraz uczestników wymiany. Swój wkład mieli także uczniowie, którzy przynosili z domów przez cały tydzień wypieki własnej roboty, co przyczyniło się do tworzenia przyjaznej i domowej atmosfery.

Zakładamy, że po wyjeździe gości wymiana ma swój ciąg dalszy. Znajomości, które zawiera młodzież w trakcie wymiany, powinny mieć szansę przerodzenia się w wieloletnie przyjaźnie. Istotną sprawą jest to, aby ta sama młodzież mogła spotkać się dwa razy. Raz czynić honory gospodarza i raz będąc gościem. Muzyka ,śpiew i taniec łagodzą obyczaje i ułatwiają kontakt z drugim człowiekiem. Poleciłabym wszystkim organizatorom spotkań wykorzystanie choć jednego z tych elementów w swoich programach.

Agnieszka Łuckoś