Zespół Szkół Logistycznych - Technikum Nr 12, Branżowa Szkoła Nr 12, ul. Jana Wł. Dawida 9/11
Do wakacji pozostało

---

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Pieniądze na Radę Rodziców prosimy o wpłacanie na rachunek:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 23

23   1500   1168   1211   6004   9842   0000

Bank Zachodni WBK S.A
38 Oddział we Wrocławiu

Wpłata wynosi 50 zł na rok szkolny 2013/2014

Z pieniędzy Rady Rodziców za zgodą Rady Rodziców dofinansowywane są następujące działania na terenie Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu:

 • działalność Koła Strzeleckiego, do którego należą uczniowie Technikum Nr 12,
 • udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych poza terenem naszej szkoły (wyjazdy na rozgrywki sportowe, opłata sędziów itp.),
 • dofinansowanie wydatków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (np. zakup biletu na dojazd do szkoły, opłata za wyżywienie),
 • dofinansowanie studniówki klas IV,
 • działalność Koła Teatralnego,
 • dofinansowanie wycieczki dla uczniów z klasy, która wygrała Ligę Klas w danym roku szkolnym,
 • dofinansowanie zakupu nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów biorących udział w różnych przedsięwzięciach, które realizowane były na terenie szkoły lub poza szkołą.

Nagradzany jest udział uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca biorąc udział w:

 • konkursach,
 • zawodach sportowych,
 • zawodach strzeleckich,
 • olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych.

Inne działania prowadzone na terenie szkoły np.:

 • Konkurs Wratislawia Aeterna,
 • Forum Zawodowe dla uczniów klas IV.