Wykres funkcji linii prostej

  1. Utwórz folder o nazwie "funkcje" umieszczony w /"folderze domowym"/dokumenty/
  2. Otwórz pusty dokument arkusza kalkulacyjnego i wykonaj wykres funkcji y=ax+b tak jak to pokazano we wzorze. Przetestuj zachowanie się funkcji przy różnych parametrach a i b. Wartości x przyjmij w przedziale od -20 do +20.
  3. Dokument zapisz w folderze "funkcje"

Pomoc

Ważne - zapamiętaj

©Technologia informacyjna - Zespół Szkół Nr 23 - Leszek Szpiech