Do wakacji pozostało

---

Aktualności

Staże uczniowskie - Zawodowy Wrocław

Dobiega końca pierwsza tura staży uczniowskich. Młodzież naszej szkoły dzielnie spisywała się w firmach takich jak: Kuehne Nagel, wSupport.pl, Comsa Polska, Topacz, Bombardier i Porcie Lotniczym poznając tajniki gospodarki magazynowej, wewnętrznych systemów działających w firmach, obsługi klienta i organizacji działań logistycznych w organizacji. Dziś zaczyna się druga tura staży, a wkrótce krótka fotorelacja z pierwszej części praktyk odbytych w lipcu....

2017-08-01;   Agnieszka Skarupa

Szkolenie na Operatora/Programistę obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Firma Professional z firmą Eturia sp. z o.o. zaprosza uczniów naszej placówki na całkowicie darmowe szkolenie na Operatora/Programistę obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Uczniowie szkoły będą mieli okazję odbyć kurs, otrzymać honorowany również za granicą certyfikat TÜV NORD oraz odbyć płatny staż zawodowy zdobywając doświadczenie zawodowe. CNC jest jedną z wiodących technologii wykorzystywanych w branży przemysłowej, która to branża w ostatnich latach okazała się najczęściej przyjmującą nowozatrudnionych pracowników. Oferty pracy roją się od ogłoszeń o nabór pracowników, którzy będą umieli obsługiwać technologię CNC, dość szybko staje się ona standardem. Szkolenie obejmuje 80 h nauki, rozłożonej na 8 dni (z czego znakomita większość to zajęcia praktyczne); odbywa się w renomowanym centrum szkoleń CNC Numerika we Wrocławiu. W znakomitej większości są to zajęcia praktyczne na obrabiarkach, więc na pewno mogą spodobać się młodym ludziom. Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin, po którego zdaniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

W związku z tym, że jest to projekt unijny musi on spełniać określone kryteria doboru uczestników. W przypadku projektu „Dolnośląska kuźnia kadr” kryteria są następujące:
· Wiek od 18 do 24 lat;
· Zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej, lub wiejsko-miejskiej Dolnego Śląska (nie wymagane jest potwierdzenia miejsca zamieszkania, tak więc adres podawany na formularzu zgłoszeniowym jest deklaracją);

Szczególnie wspieramy: osoby zamieszkałe na terenach o małej gęstości zaludnienia, kobiety na miejscach pracy stereotypowo postrzeganych za „męskie”, osoby młode u progu ścieżki zawodowej oraz osoby w gorszej sytuacji materialnej, których nie stać na kursy doszkalające (koszty proponowanych szkoleń to ok. 2-3 tysiące złotych).


Firma oferuje:
· profesjonalna salę szkoleniową wyposażoną w odpowiednie sprzęty i narzędzia;
· doświadczoną kadrę trenerską;
· poświadczenie kwalifikacji certyfikatem;
· atmosferę równouprawnienia i równości szans;
· zajęcia w małych grupach (do 12 osób), by zapewnić indywidualne podejście do uczestnika.

tel. kontaktowy do osoby odpowiedzialnej: 513 107 481
Kursy organizowane są średnio raz w miesiącu najpliższy rusza w drugiej połowie lipca.

2017-07-31;   Agnieszka Skarupa

Staże uczniowskie - Zawodowy Wrocław

Dziś rozpoczęły się staże uczniowskie w firmie wSupport.pl i Comsa Polska sp.z o.o. Na obszarze Polski firmy działają jako Grupa KOMSA Polska, w skład której wchodzą m.in. wyżej wymienione Spółki powiązane kapitałowo i biznesowo. Dzisiejszy dzień to przede wszystkim szkolenia z zakresu BHP i P.Poż oraz Regulaminów obowiązujących na terenie obu Spółek. Uczniowie zostali bardzo serdecznie przyjęci. Jutro będą poznawać strukturę i specyfikę działalności obu firm. Nasi Logistycy na stażu poszerzą swoją wiedzę praktyczną m.in. o działanie wewnętrznego magazynu zamkniętego:
1. Obsługę magazynową.
2. Kompletowanie zamówień.
3. Wydanie i kontrola materiałów serwisowych.
Zapoznają się również z działaniem wewnętrznych systemów ERP / MRP, wewnętrznymi systemami księgowania i fakturowania.
Pozyskają praktyczną wiedzę dotyczącą obiegu części serwisowych w strukturze firmy.
Życzę wytrwałości w zdobywaniu nowych doświadczeń....

2017-07-03;   Agnieszka Skarupa

Kurs wózki widłowe I termin.

Zapraszamy do pobrania plików dotyczących kursu na wózki widłowe w ramach projektu Zawodowy Wrocław.


Agnieszka Skarupa

2017-06-30;   L S

Kurs na wózki widłowe

Uprzejmie informuję, iż ruszamy z pierwszym kursem OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH.

Kurs rozpocznie się dn. 30.06 o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 (wjazd od ul. Macieja Miechowity 2).

Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-18:00 (jesteśmy na etapie ustalania dokładnego harmonogramu ze szkołą).

Sumarycznie do zrealizowania jest 67 godzin lekcyjnych kursu (50h zegarowych). Cały kurs potrwa maksymalnie 2 tygodnie. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymają Państwo legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Dokładny termin egzaminu zewnętrznego zostanie ustalony przez instytucję (UDT), jednak odbędzie się on nie później niż 21.07.

UWAGA: Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą w pierwszym dniu zajęć dowodu osobistego.

UWAGA: Przed zajęciami odbędą się badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia stanu zdrowia umożliwiającego udział w kursie i pracę przy obsłudze wózków jezdniowych (widłowych). Lekarz będzie na miejscu od godz. 8:30, dlatego, o ile to możliwe, prosimy o wcześniejsze stawienie się w ośrodku 2XTAK.

2017-06-29;   Agnieszka Skarupa