"Dzień Życzliwości. Znajdź się wśród Życzliwych." - listopad 2009

"Dzień Życzliwości. Znajdź się wśród Życzliwych." to organizowana, już po raz czwarty w listopadzie, kampania promocyjna, której celem jest promowanie wzajemnego szacunku, otwartości na drugiego człowieka, a także budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta ludzi życzliwych - pooglądaj fotografie.

Kliknij w zdjęcie aby przeglądać
do przodu - prawa strona zdjęcie, do tyłu - lewa strona zdjęcia.

Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości
Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości
Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości
Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości
Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości
Dzień życzliwości Dzień życzliwości Dzień życzliwości